Consultancy

Opmaken rapporten

Financiële analyse

Opmaken budgetten en budgetcontrole

Bijstand bij kredietaanvragen en begeleiding bij investeringsprojecten

Waardebepaling onderneming

Begeleiding bij overname en overlaten van ondernemingen

Bemiddeling in aandeelhoudersconflicten