Fiscaliteit

Onze diensten omvatten onder meer :

Opmaken en invullen van diverse aangiften inzake
  BTW
  Vennootschapsbelasting
  Personenbelasting
  Rechtspersonenbelasting

Contact administratie, fiscale controles, bezwaarprocedures

Opvolging belastingdossier, fiscale optimalisatie