Vennootschapsrecht

Ons kantoor verleent bijstand bij:

Oprichting van vennootschappen

Overname en overlaten van bedrijven

Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders

Conflicten tussen aandeelhouders

Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen

Fusies en splitsingen

Familiale opvolging

 

Het vervullen van diverse wettelijke verplichtingen:

Formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank

Inschrijven als BTW belastingplichtige

FAVV