Consultancy

  • Opmaken rapporten
  • Financiële analyse
  • Opmaken budgetten en budgetcontrole
  • Bijstand bij kredietaanvragen en begeleiding bij investeringsprojecten
  • Waardebepaling onderneming
  • Begeleiding bij overname en overlaten van ondernemingen
  • Bemiddeling in aandeelhoudersconflicten