Als particulier opteren om uw woning met btw te verkopen?

Als particulier heeft u in principe niets van doen met btw.

Als particulier opteren om uw woning met btw te verkopen?

Als particulier heeft u in principe niets van doen met btw. Echter, wanneer u een ‘nieuwe’ woning verkoopt, kunt u ervoor kiezen om uw woning met btw te verkopen. Voor de btw is een woning ‘nieuw’ tot 31.12 van het tweede jaar volgend op het jaar van eerste ingebruikname. Doet u niets tijdens die btw-nieuwheidsperiode, dan gebeurt de verkoop van uw woning gewoonweg onder toepassing van registratierechten. Is de nieuwheidstermijn verstreken, dan kunt u sowieso niet meer opteren en moet u dus verkopen met registratierechten (waarvan het tarief verschilt naargelang het gewest waar uw woning gelegen is).

Zo u ervoor opteert om uw woning met btw te verkopen, kunt u de btw die u destijds bij aankoop betaald heeft (zoals btw op oprichtingskosten, alsook btw op makelaarskosten), recupereren. U wordt dan immers een zgn. toevallige btw-plichtige. De keuze om te verkopen met btw moet gebeuren via zgn. formulier 104.1 in te dienen bij het bevoegd btw-kantoor. U dient vervolgens een (éénmalige) speciale btw-aangifte in waarin u de btw, die u destijds bij aankoop heeft betaald, in mindering brengt van de btw die u aanrekent bij de verkoop van uw woning. Het verschil moet u vervolgens doorstorten naar de Btw-Administratie. Of u al dan niet met btw verkoopt, bespreekt u best met uw dossierbeheerder die u uiteraard kan assisteren met de nodige btw-formaliteiten omtrent de optie om te verkopen met btw.