Binnen de maand op bericht van wijziging antwoorden

Als de fiscus een bericht van wijziging stuurt, heeft u één maand de tijd om te antwoorden.

Binnen de maand op bericht van wijziging antwoorden

Als de fiscus een bericht van wijziging stuurt, heeft u één maand de tijd om te antwoorden. Die termijn start op de derde werkdag na de verzendingsdatum van het bericht en eindigt in principe vóór dezelfde dag van de volgende maand. Is die laatste dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn automatisch verlengd tot de volgende werkdag.

Stel dat de fiscus op 2 mei 2023 een bericht van wijziging verstuurt. De termijn begint dan te lopen op 5 mei 2023 (derde werkdag na verzending) en u dient dan te antwoorden uiterlijk 4 juni 2023. Echter, vermits 4 juni 2023 een zondag is, wordt dat verlengd naar maandag 5 juni 2023. De fiscus moet het antwoord op die laatste dag wel ontvangen hebben!

Antwoordt u niet tijdig, dan mag hij u van ambtswege belasten en wordt de bewijslast omgedraaid, m.a.w. u moet dan aantonen dat het bedrag waarop de fiscus u wilt belasten, verkeerd is. Kwestie om, zo u een bericht van wijziging ontvangt, dat dus niet te laten liggen en dat tijdig aan uw dossierbeheerder te bezorgen.